Seriózní jednání

Zavoláme Vám zdarma

   Stovky spokojených zákazníků

Spokojení zákazníci

Kalkulačka oddlužení

Články o oddlužení:

Stále jen splácíte dluhy? Nechte si je odpustit!
Osobní bankrot
Společné oddlužení manželů
Spoludlužník či ručitel dlužníka
Oddlužení a exekuce
Insolvenční návrh podaný věřitelem
Oddlužení a nemovitosti
Přihláška pohledávky
Osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek
Oddlužení a výživné
Oddlužení a darovací smlouva
Oddlužení - naše reference

Spoludlužník či ručitel dlužníka

Věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení, je zajištěna ručením(nebo jehož pohledávka se vztahuje kromě dlužníka na jeho spoludlužníka), je oprávněn přihlásit si tuto pohledávku do insolvenčního řízení, které je vedeno na jeho dlužníka a bude mu tak plněno v rámci insolvenčního řízení, ale vedle toho je oprávněn vymáhat tuto přihlášenou pohledávku mimo insolvenční řízení po ručiteli nebo spoludlužníkovi. Může ručitele (nebo spoludlužníka) o její zaplacení zažalovat a domáhat se plnění povinností i po ručiteli.

Ručitel dlužníka(nebo spoludlužník) se tak v průběhu insolvenčního řízení může dostat do situace, kdy zaplatil věřiteli na místo dlužníka dluh nebo jeho část a má pak sám pohledávku za dlužníkem.

Tato situace je upravena v § 183 insolvenčního zákona:

Přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky neb jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zjištění.

Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem, o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně.

Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle výše uvedených odstavců, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18 insolvenčního zákona, návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.


Ohlasy našich klientů:

Dlužila jsem již všude, kam jsem se podívala, nemohla jsem spát. Díky oddlužení dle insolvenčního zákona konečně mohu začít nový život.
Lenka D, PrahaZačal jsem si půjčovat na splácení půjček, postupně jsem si vzal těžko uvěřitelných 21 půjček. Osobní bankrot byl jedinou cestou jak z toho ven. Jsem rád, že soud oddlužení povolil.
Roman S, Praha-západ